Sjim Akabe

foto van Sjim Akabe.Sjim Akabe is een scoutsgroep in het Gentse voor jongeren met een mentale beperking. Gewone scoutsspelen worden ingekleed en omgetoverd tot haalbare activiteiten waarbij de leden alle geheimen van scouting kunnen ontdekken. Dankzij Sjim Akabe wordt de ouders van de jongeren de mogelijkheid geboden om even ontlast te zijn van de continue zorg die hun zoon/dochter vaak vraagt. Die zorg wordt overgenomen door enthousiaste jongeren die via de Sjim vaak voor het eerst kennis maken met de doelgroep.

Ook voor de scoutsleiding uit verschillende milieus en opleidingen is Sjim Akabe een uitdaging. Zij komen via vrienden, andere scoutgroepen of uit eigen interesse terecht bij Sjim. De verschillende achtergrond van de jongeren in de leidingsgroep maakt het organiseren van al de activiteiten voor de leden extra boeiend en leerrijk. De groep werd opgericht in 1983 en telt momenteel een 70-tal leden.
Meer info op: http://www.sjimakabe.be

Comments are closed.