CAW Oost-Vlaanderen

over_het_caw_0

LEO Gent Klokke Roeland zet zich reeds 7 jaar in voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen (CAW) met in het bijzonder aandacht voor de kinderen van het vluchthuis waar men terecht kan na partnergeweld en de tijdelijke woonopvang voor gezinnen zonder huisvesting.

Jaarlijks organiseren wij voor deze kinderen en hun ouder(s) verschillende activiteiten die hen toelaten hun zorgen even te vergeten. Enkele voorbeelden zijn het Sinterklaasfeest waarbij elk kind een mooi gepersonaliseerd cadeau ontvangt, een bezoek aan de kinderboerderij, … Op nationaal niveau wordt jaarlijks een Nationale SOCiale activiteit (NASOC) georganiseerd voor en door de Leo’s van alle Leo Clubs uit België, waar deze aanwezig zijn met hun sociale doelgroep(en) om hen een onvergetelijke dag te bezorgen. Dit sociale treffen wordt integraal financieel mogelijk gemaakt door de sponsoring van Leo en Lions clubs.

Werk van de Gouverneur 2015-2016 (André Goethals) is huisvestiging. Dit sluit perfect aan met onze doelgroep (CAW Oost-Vlaanderen).

Meer info op: http://www.cawoostvlaanderen.be

Comments are closed.